Flaga Polski

Miłość ojczyzny przejawia się w różnych aspektach, a jej zewnętrzną formą jest szacunek do znaków i symboli przez wieki kultywowanych w naszej tradycji. Charakterystycznym znakiem polskości jest biało-czerwona flaga reprezentująca polski kraj od średniowiecza.

Biało-czerwona flaga

Prototypem flagi była chorągiew przedstawiająca białego orła na czerwonym tle. Orzeł stanowił najważniejszy element symbolu, dlatego biała część flagi jest umieszczona powyżej czerwonej, a flaga nosi nazwę biało-czerwonej. Kolorystykę reguluje „Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych”. Znamienną rzeczą jest, że barwy powinny mieć kolorymetrię trójchromatyczną. Znaczy to, że kolor biały powinien posiadać białe refleksy, natomiast czerwony – odcień ciemnej czerwieni czyli karmazynu. Nie bez znaczenia są proporcje polskiej flagi, które powinny wynosić 5:8. Mówi o tym „Ustawa  z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej”. Jeśli wspomniane zasady zostają zachowane, flaga jest rzeczywiście polską flagą. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: https://okolicznosciowe.com.pl/blog/

Zawieszanie flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawowo świętowany 2 maja, w przeddzień święta Konstytucji Trzeciego Maja. Wspominamy wtedy dzień 3 maja 1791 roku, w którym została uchwalona pierwsza polska konstytucja. W tę rocznicę w instytucjach państwowych i wielu naszych domach zawieszamy flagę na znak przynależności i szacunku do ojczystego kraju. Nie jest to jednak jedyne święto, flaga towarzyszy nam na wielu uroczystościach, będąc znakiem naszego patriotyzmu i przywiązania do ojczystego kraju. Umieszczona na maszcie flaga oznacza już nie tylko barwy narodowe, ale staje się flagą państwową. Gdy wisząca flaga ma układ pionowy, kolor biały umieszczamy po lewej stronie, natomiast jeśli barwy flagi mieszczą się w rozetkach czyli kotylionach, kolor ten powinien znajdować się w ich wnętrzu.

Polska flaga to znak narodowej tożsamości, warto więc posiadać ten symbol i w ważnych chwilach umieszczać go w miejscach, w których szczególnie demonstrujemy naszą przynależność do ojczyzny.

Koniecznie doczytaj: http://mediaspolecznicy.pl/narodowe-barwy-polski-historia-ich-ustanowienia/