Prawo rodzinne

W życiu rodzinnym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których trzeba skorzystać z usług kancelarii prawnej, która pomoże uregulować stosunki wyznaczane przez prawo rodzinne i opiekuńcze.

W czym może pomóc kancelaria prawna?

Wedle swojej definicji, prawo rodzinne i opiekuńcze jest zespołem norm prawnych, które regulują osobiste i majątkowe stosunki pomiędzy małżonkami oraz krewnymi, a także stosunki wynikające z przysposobienia, opieki czy kurateli. Pracownicy kancelarii prawnej mogą w związku z tym udzielać osobom prywatnym porad i prowadzić sprawy:
– o rozwód lub separację,
– o podział majątku wspólnego,
– o alimenty,
– o ubezwłasnowolnienie,
– o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa,
– o ustalenie kontaktów z małoletnimi.

Kontakty z dzieckiem i władza rodzicielska

W prawie rodzinnym władzą rodzicielską określa się prawo i obowiązek rodziców do opieki nad osobą oraz majątkiem dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także do wychowywania go z poszanowaniem jego godności oraz praw. Taka władza przysługuje obojgu rodzicom, chyba że wystąpią pewne wyjątki. Aby polubownie uregulować kwestię władzy i kontaktów z dzieckiem, kancelaria pomóc może w sporządzeniu porozumienia, to znaczy tzw. planu rodzicielskiego (wychowawczego). W takim postępowaniu zawsze najważniejsze jest dobro dziecka, ale też interesy klienta kancelarii. Kiedy nie dochodzi do porozumienia, kancelaria prawna reprezentuje swojego klienta w Sądzie Rodzinnym i zapewnia pomoc oraz pełną opiekę prawną w postępowaniu przedsądowym. Reprezentacja w sądzie dotyczyć może: spraw o ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustalenia bądź zaprzeczenie ojcostwa, egzekwowania wcześniej ustalonych kontaktów z dzieckiem, a także pomocy w przypadku uprowadzenia małoletniego dziecka za granicę. Dobra kancelaria prawna będzie służyć pomocą również w zakresie analizy opinii biegłych w sprawach rodzinnych, a także w sporządzeniu opinii specjalistów, z którymi współpracuje.

Podział majątku i alimenty

W przypadku spraw rozwodowych, istotnym punktem staje się podział wspólnego majątku, który zazwyczaj dotyczy wielu aspektów i dlatego musi być rozpatrywany na kilku płaszczyznach. Warto więc powierzyć to w ręce prawdziwego i doświadczonego specjalisty. W ramach powierzonej sprawy kancelaria:
– doradza najbardziej korzystne rozwiązania,
– pomaga w zdobyciu niezbędnych dokumentów,
– reprezentuje klienta w negocjacjach (kiedy istnieje możliwość
ugodowego dokonania podziału – poprzez zawarcie umowy notarialnej),
– przygotowuje, analizuje i opiniuje projekty umów o podział majątku,
– reprezentuje klienta w sprawach o podział majątku wspólnego przed sądami wszystkich instancji.
Jeśli zaś chodzi o alimenty, to kancelaria prawna zajmie się szczegółową analizą kwestii materialnych i finansowych każdego wszczętego postępowania. Będzie też dbać o interesy klientów jeśli chodzi o nadmiernie wysuwane żądania. Reprezentowanie w sądzie będzie zaś odbywać się zarówno w sprawach o alimenty na dziecko, jak i na małżonka.

W stworzeniu artykułu pomogła K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p. (http://www.krp-ks.pl/) z Gdańska.

, , , , , ,